STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE HR

HR EXPERT proponuje i zapewnia profesjonalne, eksperckie
i kompleksowe wsparcie w realizacji projektów z obszaru budowania strategii dla organizacji i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi m.in.:

1.       Strategiczne zarządzanie organizacją - budowanie strategii rozwoju i zarządzania firmą:

 • wizja, misja i wartości
 • wyznaczanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych
 • zarządzanie zmianą, operacjonalizacja strategii

2.       Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi i procesami HR:

 • planowanie zatrudnienia – średnio i długookresowe
 • wspieranie i szkolenie menedżerów w zakresie strategicznego zarządzania ludźmi
 • opisy stanowisk pracy jak narzędzie wspierające procesy HR
 • budowanie map kompetencji i profili kompetencyjnych w organizacji
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • efektywne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem opisów stanowisk pracy
 • projektowanie i wdrożenie procesów adaptacji i monitoringu pracowników
 • budowanie efektywnych systemów wynagradzania i motywowania pracowników
 • planowanie procesów rozwojowych, zarządzanie procesami szkoleniowymi i prowadzenie szkoleń z zakresu HR
 • budowanie systemów oceny kompetencji oraz systemów oceny realizacji celów biznesowych
 • budowanie programów zarządzania talentami w organizacji

3.       Badanie efektywności procesów zarządzania pracownikami:

 • analiza wskaźników efektywności pracy
 • analiza wskaźników efektywności obszaru HR
 • analiza procesów odejść pracowników z organizacji