STRATEGICZNE  ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji nie może być prowadzony w oderwaniu od globalnej strategii firmy. 
Dlatego moje doświadczenie w budowaniu strategii organizacji oraz doświadczenie 
w tworzeniu od podstaw strategii HR w wielu organizacjach, zapewnia innowacyjne poprowadzenie dla Państwa projektów wymienionych poniżej. 
 

Nieprecyzyjnie wskazany cel i zakres projektu może spowodować lawinę problemów, trudną współpracę w zespole projektowym, a w efekcie jego niepowodzenie.

Mam wiedzę i świadomość, że oprócz „trójkąta” definiującego każdy projekt czyli zakresu, czasu i kosztów najważniejszy jest zespół projektowy. Poszerzenie tego zespołu o zewnętrznego eksperta, który profesjonalnie wesprze dynamiczny i entuzjastyczny zespół projektowy - będzie strzałem w dziesiątkę.


 • Projektowanie struktury organizacyjnej realizującej potrzeby biznesowe organizacji
 • Średnio i długookresowe planowanie zatrudnienia zapewniającego przewagę konkurencyjną
 • Opisy stanowisk pracy – narzędzie wspierające wszystkie procesy HR 
 • Budowanie map kompetencji i profili kompetencyjnych w organizacji 
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Efektywne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji  przy wykorzystaniu opisów stanowisk pracy
 • Projektowanie i wdrożenie procesów adaptacji i monitoringu pracowników
 • Budowanie efektywnych systemów wynagradzania i motywowania pracowników
 • Planowanie ścieżek rozwoju
 • Zarządzanie procesami szkoleniowymi planowanie procesów rozwojowych
 • Budowanie systemów oceny kompetencji oraz systemów oceny realizacji celów biznesowych
 • Budowanie programów zarządzania talentami w organizacji
 • Badanie opinii pracowników i klimatu organizacyjnego oraz wdrożenie zmian wynikających z wniosków z badania
 • Definiowanie roli HR jako partnera biznesowego w organizacji
 • Indywidualne doradztwo dla menedżerów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi