DORADZTWO HR

ZARZĄDZANIE PROCESAMI HR

Projektowałam, wdrażałam i koordynowałam każdy z poniższych procesów w wielu organizacjach m.in.: US Pharmacia (obecnie USP Zdrowie), Dipservice S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Centrum Nauki Kopernik, Polski Rejestr Statków S.A., Cersanit S.A.
W każdej firmie uwzględniałam jej specyfikę i kulturę organizacyjną.
Żaden projekt nie był taki sam.

Oto wybrane obszary realizowanych przeze mnie projektów:
 • Opisy stanowisk pracy jak narzędzie wspierające wszystkie procesy HR
 • Budowanie map kompetencji i profili kompetencyjnych               w organizacji
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Efektywne prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji  przy wykorzystaniu opisów stanowisk pracy
 • Projektowanie i wdrożenie procesów adaptacji i monitoringu pracowników
 • Budowanie efektywnych systemów wynagradzania                        i motywowania pracowników
 • Planowanie ścieżek rozwoju
 • Zarządzanie procesami szkoleniowymi planowanie procesów rozwojowych
 • Budowanie systemów oceny kompetencji oraz systemów oceny realizacji celów biznesowych
 • Budowanie programów zarządzania talentami w organizacji

STRATEGICZNE  ZARZĄDZANIE  ZASOBAMI  LUDZKIMI

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji nie może być prowadzony w oderwaniu od globalnej strategii firmy. Dlatego moje doświadczenie w budowaniu strategii organizacji oraz doświadczenie
w tworzeniu od podstaw strategii HR w wielu organizacjach,
zapewnia innowacyjne poprowadzenie dla Państwa projektów w poniższych zakresach:
 • Definiowanie roli HR jako partnera biznesowego w organizacji
 • Projektowanie struktury organizacyjnej realizującej potrzeby biznesowe organizacji
 • Średnio i długookresowe planowanie zatrudnienia zapewniającego przewagę konkurencyjną
 • Indywidualne doradztwo dla menedżerów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Każdy z powyższych projektów angażuje wiele osób z organizacji. Z każdą z nich trzeba nawiązać relację, przekonać o celowości projektów i umiejętnie przekazać wiedzę. Mnie udaje się przekonać do współpracy i nawiązać relacje nawet z nie zawsze łatwą grupą jaką są związki zawodowe.