PROWADZENIE PROJEKTÓW

DORADZTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW

Nieprecyzyjnie wskazany cel i zakres projektu może spowodować lawinę problemów, trudną współpracę w zespole projektowym, a w efekcie jego niepowodzenie.
Będąc menadżerem kilkudziesięciu dużych i różnorodnych projektów
mam wiedzę i świadomość, że oprócz „trójkąta” definiującego każdy projekt czyli zakresu, czasu i kosztów najważniejszy jest zespół projektowy. Poszerzenie tego zespołu o zewnętrznego eksperta, który profesjonalnie wesprze dynamiczny i entuzjastyczny zespół projektowy - będzie strzałem w dziesiątkę.
Realizuję projekty dla organizacji prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych, firm o różnej wielkości i strukturze organizacyjnej i właścicielskiej w całej Polsce. Każdy temat realizowałam wielokrotnie.
Oto tematy niektórych moich
projektów:
 • Badanie opinii pracowników i klimatu organizacyjnego oraz wdrożenie zmian wynikających z wniosków z badania.
 • Opis i wartościowanie stanowisk pracy (dla grup od 80 do ponad 180 stanowisk).
 • Strategia zarządzania procesami HR w organizacji.
 • Model zarządzania szkoleniami w organizacji.
 • System oceny kompetencji i realizacji celów biznesowych w organizacji.
 • System planowania i raportowania wewnętrznego wspierający komunikację wewnątrz organizacji.
 • Strategia budowania i zarządzania systemem wynagrodzeń w organizacji.
 • System motywacji płacowej i pozapłacowej.
 • Strategia rozwoju organizacji wraz z koordynowaniem jej realizacji w poszczególnych komórkach i w skali całej organizacji.
 • Opis i doskonalenie procesów zarządczych w organizacji – wprowadzenie struktury procedur regulujących przebieg procesów zgodnie z ich hierarchią.
 • Zarządzanie Talentami – program rozwojowy dla utalentowanych pracowników.
 • Rekrutacja, selekcja, adaptacja i mentoring nowych pracowników.
 • Planowanie rozwoju stanowisk i ścieżek kariery pracowników.
 • Planowanie rozwoju i szkolenia pracowników w oparciu o wyniki oceny okresowej w organizacji.