DORADZTWO STRATEGICZNE

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ

Budowanie i realizowanie planu strategicznego jest fundamentem działania każdej organizacji.
W innowacyjny i nowatorski sposób przez 5 lat koordynowałam prace Zespołu Strategicznego w  Centrum Nauki Kopernik, który wypracował, wdrożył i aktualizował swoją strategię
m.in. w poniższych obszarach:

  • Wizja, misja i wartości w organizacji
  • Mapowanie procesów w organizacji
  • Budowanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych      w planie strategicznym organizacji
  • Budowanie planu strategicznego w perspektywach: programowej, finansowej i wewnętrznej
  • Tworzenie procedur i regulaminów wspierających realizację planu strategicznego i procesów w organizacji
  • Tworzenie strategii organizacji i strategii HR

Każdy z wymienionych obok obszarów może stanowić zakres naszej współpracy.

Wieloletnie oświadczenie zdobyte we współpracy z innowacyjną i bardzo wymagającą organizacją jaką jest Centrum Nauki Kopernik dało mi niewątpliwie biegłość i swobodę w poruszaniu się w trudnym temacie strategii biznesowej.