Budowanie, wdrażanie i realizowanie planu strategicznego jest fundamentem działania każdej organizacji.
W firmach polskich i międzynarodowych wspierałam i współtworzyłam strategie zarządzania i rozwoju organizacji w tym:
  • Wizja, misja i wartości w organizacji
  • Mapowanie procesów w organizacji
  • Budowanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych w planie strategicznym organizacji
  • Budowanie planu strategicznego w perspektywach: programowej, finansowej i wewnętrznej
  • Tworzenie procedur i regulaminów wspierających realizację planu strategicznego i procesów w organizacji
  • Tworzenie strategii organizacji i strategii HR
 

Każdy z wymienionych obok obszarów
może stanowić zakres naszej współpracy.