HR EXPERT

Jestem HR-owcem z wyboru, a pasjonatem HR stawałam się zdobywając przez ponad 20 lat wiedzę, doświadczenie
i umiejętności z tego zakresu. 

Zajmowałam się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją.
HR EXPERT to moja firma, w której współpracując z dyrektorami i kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, właścicielami oraz osobami zarządzającymi firmami średnimi i dużymi oraz specjalistami wyższego szczebla realizuję strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. medialnym, handlowym, farmaceutycznym, FMCG, finansowym i kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej w całej Polsce. Zajmuję się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi pracując jako Dyrektor i Menedżer Personalny m.in. w polskich firmach prywatnych, korporacjach (US Pharmacia), instytucjach kultury (Centrum Nauki Kopernik), gdzie opracowywałam i wdrażałam projekty z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Budowałam od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach. Jako Konsultant mam za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły. Koordynowałam projekty oceny 360°, przeprowadzałam badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziłam wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Współpracuję z wybitnymi Konsultantami i Trenerami.
Procesy zarządzania ludźmi to „naczynia połączone”, przenikające się działania, wpływające na siebie decyzje począwszy od opisu stanowiska, który lokuje pracownika na mapie organizacji i włącza go m.in. w procesy oceny, awansu, rozwoju oraz wyznacza jego pozycję w siatce wynagrodzeń czyli motywacji finansowej i pozafinansowej. To pasjonująca część zarządzania organizacją.
Swoją pasją i umiejętnościami chcę podzielić się z Państwem.
Zapraszam do kontaktu.
Małgorzata Smak-Marzec
Firmy, z którymi współpracowałam realizując projekty HR:
US Pharmacia (obecnie USP Zdrowie), Centrum Nauki Kopernik,
Dipservice S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Dip Partner S.A., Grupa ODiTK, Polski Rejestr Statków S.A., HR Accelarate, Cersanit S.A.,
BROS Spółka z o.o., MACARIA Spółka z o.o., Kancelaria Biegłych Rewidentów, Propaganda s.c., Stok sp. z o.o., Intop Spółka z o.o., Zaplecze Spółka z o.o., Voltbud s.j., Włodarzewska S.A., Biura-Ken Spółka z o.o., Stalko s.c., Dynamic Solutions Group.