Jestem HR-owcem z wyboru, a pasjonatem HR stawałam się zdobywając przez ponad 20 lat wiedzę, doświadczenie i umiejętności w tym obszarze. 

Zajmowałam się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją.
HR EXPERT  to moja firma, w której współpracując z Dyrektorami i Kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, Właścicielami oraz kadrą zarządzającą średnimi i dużymi firmami oraz specjalistami wyższego szczebla realizuję strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. handlowym, produkcyjnym, farmaceutycznym, FMCG, finansowym i kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej w całej Polsce

Wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  pogłębiałam pracując jako Dyrektor i Menedżer Personalny  w polskich firmach prywatnych, międzynarodowych  korporacjach  i  instytucjach kultury  gdzie opracowywałam i wdrażałam projekty
z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji
i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej.

Budowałam od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach. Jako Konsultant mam za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły. Koordynowałam projekty oceny 360°, przeprowadzałam badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziłam wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą
i umiejętnościami.

Swoją pasją i umiejętnościami
 chcę podzielić się z Państwem.
Zapraszam do kontaktu 
Małgorzata Smak-Marzec
Firmy, dla których realizowałam projekty HR:
US Pharmacia (obecnie USP Zdrowie), 
Centrum Nauki Kopernik,

Dipservice S.A.,
Polski Holding Nieruchomości S.A.,
Dip Partner S.A.,
Grupa ODiTK,
Polski Rejestr Statków S.A., 
HR Accelarate,
Cersanit S.A.,
Ministerstwo Finansów,
SAM International,
MOWI Poland S.A.,
KS SPORT s.j.,
GrywIT Spółka z o.o., 
BROS Spółka z o.o.,
MACARIA Spółka z o.o.,
Kancelaria Biegłych Rewidentów,
Propaganda s.c.,
Stok sp. z o.o.,
Intop Spółka z o.o.,
Voltbud s.j.,
Włodarzewska S.A.,
Biura-Ken Spółka z o.o.,
Stalko s.c.,
Dynamic Solutions Group.